GVLAWYERS WEBSITE DESIGN

LUẬT SƯ GlOBAL VIỆT NAM – FIRST LUẬT QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM
LUẬT PHÁP TOÀN CẦU VIỆT NAM (GV LAWYERS) là một nhóm các luật sư tận tâm và giàu kinh nghiệm, đã bắt đầu và nâng cao sự nghiệp của họ với các công ty luật nổi tiếng nhất ở Việt Nam

Tự hào có trụ sở tại Việt Nam, LUẬT SƯ TOÀN CẦU VIỆT NAM cung cấp đầy đủ các dịch vụ pháp lý cho các tập đoàn và cá nhân Việt Nam, nước ngoài và nước ngoài trong các vấn đề trong và ngoài biên giới.

Nhân viên pháp lý của chúng tôi bao gồm hơn 60 Cộng sự viên cao cấp, Cộng sự và Cán bộ Pháp lý Para. Nó đang phát triển nhanh chóng với nhu cầu ngày càng tăng đối với dịch vụ của chúng tôi. Đối tác, Cộng sự cao cấp và Cộng sự của chúng tôi là luật sư dày dạn kinh nghiệm trong khi các Viên chức Pháp lý Para của chúng tôi là những người tốt nghiệp từ các trường luật, để được Bộ Tư pháp và Hiệp hội Luật sư Quốc gia phê chuẩn là luật sư luật pháp Việc gộp chung các nhân viên cấp cao và cấp dưới là phước lành tốt nhất mà một công ty luật có thể được cấp. Nó cho phép chúng tôi kết hợp sự khôn ngoan và sự bất cần, kinh nghiệm và sự đổi mới, sự tinh tế và năng nổ cho khách hàng của chúng tôi Sự hài lòng tốt nhất. Luật sư GV đang hoạt động trên cả nước, chủ yếu từ 03 văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *